Процедура розгляду звернен/скарг/претензій споживачів

Вимоги до порядку подання, розгляду та відповідей на заяви (клопотання), скарги
чи пропозиції регулюються Законом України «Про звернення громадян».

Споживач у разі порушення його прав та законних інтересів першочергово має
звернутись до постачальника природного газу зі зверненням/скаргою/претензією щодо
усунення таких порушень та відновлення прав та законних інтересів споживача.

До звернення/скарги/претензії споживач має додати наявні оригінали рішень або
копії рішень, які приймалися за його зверненням/скаргою/претензією раніше, а також за
наявності інші документи, необхідні для розгляду звернення/скарги/претензії, які після
його (її) розгляду повертаються споживачу.

У разі ненадання споживачем необхідної інформації (документів), пояснень щодо
обставин, зазначених у зверненні/скарзі/претензії, постачальником природного газу має
надати споживачу роз'яснення (відповідь) виходячи з наявної у нього інформації.
Вимоги до оформлення звернення/скарги/претензій

Повинно бути вказано:
– для побутового споживача: прізвище, ім'я, по батькові, адреса;

– для юридичного споживача, фізичної особи підприємця: назва, юридична
адреса, адреса знаходження об'єкта електропостачання.

Викладено суть порушеного питання пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи
вимоги;

Письмове звернення/скарга/претензія повинно бути підписано заявником
(заявниками) із зазначенням дати. При поданні звернення/скарги/претензії в електронному
вигляді також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути
надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним.
Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронним зв'язком не вимагається. Розгляд звернення/скарги/претензії, надісланого до ТОВ «ГАЗПРОМПОСТАЧ ЖИТЛО»
Звернення/скарга/претензія розглядається в термін визначений чинним
законодавством України.

Телефон для довідок за зверненнями споживачів: (044) 492-02-09; (044) 492-02-08
Або електронним шляхом надіславши запит на: office@gazprompostach.com.ua.
Особистий прийом керівництва ТОВ «ГАЗПРОМПОСТАЧ ЖИТЛО»

Особистий прийом споживачів керівництвом Товариства проводиться лише за
попереднім записом у дні та години, що визначені графіком, за адресою: вул. Велика
Васильківська, 9/2 оф.22, м. Київ.

Попередній запис на прийом споживачів здійснюється за номером телефону: (044)
492-02-09; (044) 492-02-08.
Графік роботи ТОВ «Газпромпостач житло»
Понеділок – п'ятниця: з 09:00 до 17:00;
Субота, неділя – вихідні.